Genom denna tjänst kan du som reser, flyttar eller redan bor utomlands, särskilt i riskfyllda områden, göra en reseanmälan till utrikesministeriet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

Var god och aktivera JavaScript för att använda denna tjänst.

Utrikesministeriet
Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tfn: +358 295 350 000

formin.finland.fi/svenska
Tips för en säker resa
Finlands beskickningar utomlands