Reseanmalan.fi är en tjänst där finländare som reser till utlandet samt utlänningar som har uppehållstillstånd i Finland har möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter och information om sin resa till utrikesministeriet. Också finländare som flyttar utomlands eller redan är bosatta utomlands kan meddela sina kontaktuppgifter via tjänsten.

I nöd- eller krissituationer kan utrikesministeriet kontakta dem som gjort en reseanmälan.

Det är bra att göra en reseanmälan, särskilt om du är på väg till något riskfyllt område.

Var god och aktivera JavaScript för att använda denna tjänst.