Tillgängligheten

Utrikesministeriet bemödar sig om att webbplatsen reseanmalan.fi ska vara tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen reseanmalan.fi.

Uppfyllandet av kraven

Webbplatsen reseanmalan.fi uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Till vilka delar webbplatsen inte fyller kraven anges under rubriken Icke-tillgängligt innehåll.

Icke-tillgängligt innehåll

Det har gjorts en utvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Utvärderingen utfördes våren 2020 av företaget Eficode på beställning av utrikesministeriet.

De brister och utvecklingsbehov gällande tillgängligheten som kom fram i utvärderingen har korrigerats eller korrigeras för närvarande. En förteckning över det icke-tillgängliga innehållet sammanställs nu och uppdateras på denna sida efter hand när vi korrigerar problemen.

På den aktuella webbplatsen kan det finnas problem med tillgängligheten.

Kontakta oss enligt anvisningarna under Respons och kontaktuppgifter om du behöver något innehåll i tillgängligt format innan vi hunnit publicera den nya versionen.

Utarbetandet av ett tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet har skrivits den 21 september 2020.

Utlåtandet har skrivits utifrån en expertutvärdering, som utfördes av Eficode på beställning av utrikesministeriet. De brister och utvecklingsbehov gällande tillgängligheten som kom fram i utvärderingen har korrigerats eller korrigeras så snart som möjligt.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Meddela oss så försöker vi korrigera dem så fort som möjligt!

Du kan kontakta oss genom att skriva e-post.

  • e-post: kirjaamo.um@formin.fi

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker problem angående tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand den som upprätthåller webbplatsen. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte något svar inom 14 dagar, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Södra Finland kan du läsa om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn