Instruktioner

Om du reser eller flyttar utomlands är det bra att göra en reseanmälan, särskilt om du är på väg till något riskfyllt område.

När du gör en reseanmälan ska du uppge följande uppgifter till utrikesministeriet med tanke på nöd- eller krissituationer:

  • dina egna personuppgifter
  • dina kontaktuppgifter under resan
  • uppgifter om resan

Det är frivilligt att göra en reseanmälan

De personliga uppgifter som du uppger överlåts inte vidare annat än för myndigheters nödvändiga ändamål. Lagrandet av uppgifterna baserar sig på lagen om konsulära tjänster. När du gör reseanmälan kan du ge ditt godkännande till att uppgifterna får användas till annan myndighetsinformation.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan om du reser till ett riskfyllt land. Vi rekommenderar särskilt att den som planerar och genom för sin resa på egen hand gör en reseanmälan, men också när du reser på en paketresa kan du göra en anmälan. Vi rekommenderar också att finländare som bosätter sig utomlands gör en reseanmälan. Information om flytt utomlands förmedlas inte från befolkningsregistret till Finlands ambassader och konsulat.