Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Ulkoministeriö
Osoite
PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot
+358 295 350 000

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Flora Kuparinen
Osoite
Konsuliasioiden yksikkö, PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot
+358 295 350 000

3. Rekisterin nimi

matkustusilmoitus.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ulkomaille matkustavien suomalaisten ("käyttäjä" tai "matkustaja") matkaa koskevien henkilö-, matka- ja yhteystietojen kerääminen kriisitilanteissa auttamista varten. Tietoja käytetään konsulipalvelulain määrittelemiin avustustarkoituksiin, minkä lisäksi tietoja voidaan käyttää muuhun viranomaisviestintään niiden käyttäjien osalta, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän järjestelmään tallentamat henkilö- matka- ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän järjestelmään tallentamat henkilö-, matka- ja yhteystiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja rekisteristä luovutetaan ulkoministeriölle, joka avustaa edustustoja kriisitilanteissa ja niiden uhatessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tarvittaessa myös kriisialueen viranomaisille taikka maassa oleville EU-maiden tai Pohjoismaiden edustustoille, kun nämä avustavat ulkoministeriötä matkustajan/ käyttäjän henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamisessa. Tietoja rekisteristä voidaan luovuttaa vieraan valtion viranomaiselle rekisteröidyn suostumuksella taikka jos se on välttämätöntä rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi taikka asianomaisen hengen, terveyden taikka fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin kannalta (konsulipalvelulain 38 § ja 41 §).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Arkistolain (831/1994) noudattaminen.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttöoikeus annetaan vain niille, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla. Laitteet sijaitsevat rakennuksessa, jossa on sekä kulunvalvonta että vartiointi.