Tietoa palvelusta

Tervetuloa matkustusilmoitus.fi -palveluun. Matkustusilmoitus.fi on ulkoministeriön ylläpitämä rekisteri, johon ulkomaille matkustavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Myös ulkomaille muuttavat tai jo ulkomailla asuvat suomalaiset voivat ilmoittaa yhteystietonsa palvelun kautta. Tietoja voidaan käyttää vain välttämättömiin viranomaistarkoituksiin. Matkustusilmoituksen tekeminen on täysin vapaaehtoista. Se on kuitenkin suositeltavaa etenkin silloin, jos matkakohteen turvallisuustilanne herättää kysymyksiä.

Kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä niihin suomalaisiin, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen. Kriisitilanteita ovat esimerkiksi suuronnettomuudet, tuhoisat luonnononnettomuudet tai evakuointia vaativat tilanteet.

Ulkoministeriö tai Suomen edustusto eivät kuitenkaan pysty takaamaan suomalaisten turvallisuutta ulkomailla. Kaikkien maassa oleskelevien turvallisuudesta ovat ensisijaisesti vastuussa maan omat viranomaiset, joiden ohjeita tulee noudattaa. Matkapäätöksestä ja turvallisuuteen liittyvistä valinnoista vastaa viime kädessä matkustaja itse.