Käyttöehdot

1. Yleistä

Matkustusilmoitus.fi on Ulkoministeriön omistama matkustusilmoitusten tekemistä varten luotu maksuton Internet-palvelu. Kun rekisteröidyt tai kirjaudut sivulle tai käytät jotain osaa sivustosta tai palvelun sisällöstä sivustolla, hyväksyt käyttöehdot sinua sitoviksi.

2. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa siitä, että se käyttää palvelua näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että sen palveluun antamat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset. Väärien tietojen antaminen palvelussa voi olla rangaistava teko. Käyttäjä on aina itse vastuussa ilmoituksestaan siinäkin tapauksessa, että hän käyttää edustajaa (asiamiestä) ilmoituksen tekemiseen.

3. Ulkoministeriön vastuu

Palvelu on tarkoitettu apuvälineeksi, jolla ulkoministeriö pyrkii parantamaan ulkomaille matkustavien tai muuttavien suomalaisten palvelua. Palvelun käyttöönotto ei luo ulkoministeriölle velvoitteita tiedottamiseen, eikä matkustusilmoituksen jättäminen tai palvelun muu käyttö korvaa matkustajan tai muuttajan asianmukaista varautumista. Ulkoministeriö ylläpitää palvelua sitoumuksetta, eikä palvelun toimivuudesta anneta takuuta. Ulkoministeriö ei vastaa kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, joita palvelun käyttäminen saattaa aiheuttaa.

Ulkoministeriö ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä matkapuhelinverkon, tietoliikenneyhteyksien ja Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista tai yhteysongelmista.

4. Ulkoministeriön oikeus tietojen luovuttamiseen

Ulkoministeriö käyttää käyttäjän palvelussa antamia tietoja konsulipalvelulain määrittelemiin avustustarkoituksiin, minkä lisäksi tietoja voidaan käyttää muuhun viranomaisviestintään niiden käyttäjien osalta, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa. Käyttäjän palvelussa antamia tietoja voidaan luovuttaa myös vieraan valtion viranomaiselle palvelun käyttäjän suostumuksella, tai jos se on välttämätöntä palvelun käyttäjän elintärkeän edun suojaamiseksi taikka asianomaisen hengen, terveyden taikka fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin kannalta (konsulipalvelulain 38 § ja 41 §).

Ulkoministeriö ei luovuta palvelussa annettuja tietoja eteenpäin muihin kuin välttämättömiin viranomaistarkoituksiin. Tietojen säilyttäminen perustuu konsulipalvelulakiin.

5. Tekniset vaatimukset

Palvelua voidaan käyttää yleisimmillä selainohjelmilla. Palvelu ei toimi selaimella, joka ei tue JavaScriptiä.

6. Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai muun viestinnän luottamuksellisuutta ei voida taata.

7. Palvelun toimintojen muuttaminen

Ulkoministeriöllä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

8. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Palvelun käytössä sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.